ترمیم کننده ها و بتونه ها


تــرمیم کننــده بتــــن


شرح محصول:
این محصول بر پایه سیمان با دانه بندی مناسب و بدون انقباض می باشد که با توجه به پلیمر به کار رفته در ساخت این محصول، از چسبندگی قابل توجهی به سطوح زیر کار برخوردار می باشد. این ماده برای ترمیم و رفع آسیب دیدگی های سطحی در سازه ها و نماهای بتنی بکار می رود و ضمن افزایش عمر مفید و دوام قطعات بتنی، نقش موثری در کاهش هزینه های ترمیم ایفا می کند.

موارد مصرف:
برای ترمیم و اصلاح کلیه آسیب دیدگی های سطحی، شکستگی، بریدگی و ناهمواری سطوح در موارد زیر بکار میرود:
• پله ها، نماها و کلیه قطعات پیش ساخته بتنی
• مخازن بتنی آب
• قطعات سیمانی و موزاییکی
• زیر سازی موضعی کف سالن ها
• ترمیم و اصلاح کلیه آسیب دیدگی های سطحی، شکستگی و بریدگی ها
• هموار نمودن سطح
• پر نمودن ناهمواری های بتن و حفره ها

شرایط محیط:
دمای سطح حداقل 10 و حداکثر 35 درجه سانتی گراد باشد. از اجرای محصول زیر نور مستقیم آفتاب و یا باد شدید خودداری شود.

نکات ایمنی:
این محصول قابل اشتعال نبوده ولی مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از دستکش ایمنی استفاده نماید.
آماده سازی سطوح:
سطح مورد نظر می بایست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی، چربی و گرد و غبار باشد.

روش اعمال:
1-کلیه تجهیزات قبل از استفاده با آب تمیز گردد.
2-به نسبت 22-18 درصد وزنی به پودر آب اضافه شود.
3-مخلوط به مدت 2تا 3 دقیقه تا به دست آمدن خمیری یکنواخت با میکسر مخلوط گردد.
4-بهترین روش اجرا توسط لیسه یا ماله و حداکثر 20 میلیمتر در هر سیکل اجرایی می باشد.
نکته: پس از اختلاط پودر با آب، ملات آماده شده باید حداکثرتا 20 دقیقه مصرف شود.

بتونــــه پـــودری


شرح محصول:
این محصول بر پایه سیمان، پلیمر، سنگدانه های خاص جهت انجام بتونه کاری طراحی شده است. این محصول موجب افزایش چشمگیر سختی و پر کردن خلل و فرج و ناهمواری های موجود در سطح جهت ایجاد یک لایه صاف و هموار برای اجرای لایه نهایی می شود.

موارد مصرف:
از این محصول میتوان برای بتونه کاری و پلاستر زنی سطوح زیر استفاده نمود:
• دیواره ها و قطعات سیمانی و بتنی
• سطوح سفالی، آجری و گچی
• کلیه سطوحی که نیاز به بتونه کاری ضخیم و مقاوم به آب دارند.

خواص و اثرات:
• قدرت چسبندگی بالا
• قدرت پرکنندگی عالی
• قابلیت سمباده خوری

روش اعمال:
1-کلیه تجهیزات قبل از استفاده با آب تمیز گردد.
2-به نسبت 28-24درصد وزنی به پودر، آب اضافه شود.
3-مخلوط به مدت 3-2دقیقه تا به دست آمدن خمیری یکنواخت با میکسر مخلوط گردد.
4-بهترین ابزار جهت اجرا، لیسه و ماله می باشد.
5-ماکزیمم ضخامت مناسب در هر سیکل اجرایی 2 میلیمتر می باشد.
نکته:پس از اختلاط پودر با آب ملات آماده شده حداکثر طی 20 الی30 دقیقه باید مصرف شود.