محصولات شیمیایی ساختمان


معرفی گروه محصولات کــارن

About karenProducts Group

گروه محصولات کارن شامل انواع محصولات شیمیایی ساختمان که بر پایه سیمان و به صورت تک جزئی بوده و جهت مصرف با درصد مشخصی از آب ترکیب می گردد.

. چسب کاشی vita fix150-220-250
. پودر آب بندکننده سوپر sealex150
. پودر بندکشی نرم SEAMER100
. ترمیم کننده بتن REPPEX200
. بتونه پودری REPPEX100
. درزگیر ژوئن SEAMER400
. کفپوش صنعتی FLOOREX100
. گروت GROUT100
. چسب بتن مایع CEMEX140
. چسب بتن پودری CEMEX100