چسب های کاشی و سرامیک


چــسب کـاشی پـودری 250

(c1tes2)
شرح محصول:
این نوع چسب بر پایه سیمان ومطابق با استاندارد ملی 12492 طراحی و تولید شده که با توجه به پلیمری که در ساخت آن بکار رفته، پس از اختلاط کامل با آب و خشک شدن، کاملا در برابر نفوذ آب مقاوم خواهد بود.

موارد مصرف:
• نصب انواع کاشی، سرامیک، سنگ و موزاییک روی سطوح مختلف
• نصب کاشی روی کاشی
• امکان نصب کاشی روی سطوح بتنی، گچی، سنگی و...
• امکان استفاده در سطوحی که مستقیما با آب در تماس هستند.
• امکان اجرای کاشی از بالا به پایین

خواص و اثرات:
• قدرت چسبندگی فوق العاده بالا
• سهولت و سرعت اجرا
• نفوذ ناپذیری در مقابل آب
• مقاوم در برابر نم زدگی
• قابلیت انعطاف پذیری کنترل شده

شرایط محیط:
دمای سطح حداقل 10 و حداکثر35 درجه سانتی گراد باشد. از اجرای محصول زیر نور مستقیم آفتاب و یا باد شدید، خودداری شود.

روش اعمال:
به میزان 32-28 درصد وزن پودر مورد نیاز، آب به مخلوط اضافه کنید و تا بدست آمدن خمیری همگن و یکنواخت به مدت 3تا 5دقیقه، کاملا به هم بزنید ( به ازای هر کیسه 20 کیلویی 6.5-5.5 لیتر آب مورد نیاز می باشد). به منظور اختلاط بهتر و آسان تر می توان از همزن استفاده کرد.
قشری نازک از خمیر چسب را به ضخامت5 میلیمتر روی سطح بکشید و سپس به وسیله کاردک دندانه دار با دندانه هایی به عمق 5 میلیمتر سطح آن را شیار دار کنید.
هر کاشی را با یک حرکت چرخشی در جای خود قرار دهید. سپس آن را در محل خود فشار داده و با ضربه زدن محکم کنید.
حداکثر 20 دقیقه پس از اجرای چسب روی سطح باید کاشی کاری انجام شود.
پس از اختلاط چسب کاشی با آب، خمیر آماده شده باید حداکثر تا 30 دقیقه مصرف شود.
خشک شدن اولیه چسب 24 ساعت بوده و جهت تردد حداقل 48 ساعت زمان مورد نیاز است.
نکته: در صورتی که اجرای چسب بصورت کاشی روی کاشی و یا سنگ انجام شده باشد زمان خشک شدن نهایی تا هفت روز افزایش خواهد یافت.

اطلاعات فنی:
مقاومت چسبندگی کششی اولیهN/mm21.2
مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وری در آبN/mm20.6
مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارتN/mm20.5
مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در چرخه یخ زدگیN/mm20.5
مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20 دقیقهN/mm20.5
وزن مخصوصg/cm32.5
درصد ترکیب با آب28-32 درصد وزن پودر
حالت فیزیکیپودر
فامخاکستری
زمان خشک شدن سطحی در دمای 25 درجه:1-2 ساعت
زمان خشک شدن نهایی در دمای 25 درجه:48 ساعت

چــسب کـاشی پـودری 220

(c1te)
شرح محصول:
این نوع چسب بر پایه سیمان ومطابق با استاندارد ملی 12492 طراحی و تولید شده که با توجه به پلیمری که در ساخت آن بکار رفته، پس از اختلاط کامل با آب و خشک شدن، کاملا در برابر نفوذ آب مقاوم خواهد بود.

موارد مصرف:
- نصب انواع کاشی، آجر، سرامیک، سنگ و موزاییک روی سطوح مختلف
- نصب کاشی روی کاشی
- امکان نصب کاشی روی سطوح معدنی و ساختمانی

خواص و اثرات:
- قدرت چسبندگی فوق العاده بالا
- سهولت و سرعت اجرا
- نفوذ ناپذیری در مقابل آب
- مقاوم در برابر نم زدگی
- قابلیت انعطاف پذیری کنترل شده

آماده سازی سطح:
سطح مورد نظر می بایست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی، چربی و گرد و غبار باشد.

روش اعمال:
به میزان 30-25 درصد وزن پودر مورد نیاز، آب به مخلوط اضافه کنید و تا بدست آمدن خمیری همگن و یکنواخت به مدت 3تا5 دقیقه، کاملا به هم بزنید( به ازای هر کیسه 20 کیلویی 6.5-5.5 لیتر آب مورد نیاز می باشد). به منظور اختلاط بهتر و آسان تر می توان از همزن استفاده کرد.
قشری نازک از خمیر چسب را به ضخامت5 میلیمتر روی سطح اجرا کنید و سپس به وسیله کاردک دندانه دار با دندانه هایی به عمق 5 میلیمتر سطح آن را شیاردار کنید.
هر کاشی را با یک حرکت چرخشی در جای خود قرار دهید. سپس آن را در محل خود فشار داده و با ضربه زدن محکم کنید.
حداکثر 20 دقیقه پس از کشیدن چسب روی سطح باید کاشیکاری انجام شود.
پس از اختلاط چسب کاشی با آب، خمیر آماده شده باید حداکثر تا 30 دقیقه مصرف شود. خشک شدن اولیه چسب 24 ساعت بوده و جهت تردد حداقل 48ساعت زمان مورد نیاز است.

اطلاعات فنی:
مقاومت چسبندگی کششی اولیهN/mm 1.1
مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وری در آبN/mm 0.5
مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارتN/mm 0.5
مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در چرخه یخ زدگیN/mm 0.5
مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20 دقیقهN/mm 0.5
وزن مخصوصg/cm 2.5
درصد ترکیب با آب26.30
حالت فیزیکیپودر
فامخاکستری
زمان خشک شدن سطحی در دمای 25 درجه:1-2 ساعت
زمان خشک شدن نهایی در دمای 25 درجه:48 ساعت

چــسب کـاشی پـودری 150

(c1)
شرح محصول:
این محصول بر پایه سیمان طراحی و تولید شده که با توجه به پلیمری که در ساخت آن بکار رفته، پس از اختلاط کامل با آب و خشک شدن، کاملا در برابر آب مقاوم خواهد بود.
این محصول مطابق با استاندارد ملی 12492 می باشد

موارد مصرف:
• نصب انواع کاشی، سرامیک، سنگ و موزاییک روی سطوح مختلف
• امکان نصب کاشی روی سطوح بتنی، گچی، سنگی و...

خواص و اثرات:
• قدرت چسبندگی بالا
• سهولت و سرعت اجرا
• مقاوم در برابر نم زدگی

شرایط محیطی:
دمای سطح حداقل 10 و حداکثر35 درجه سانتی گراد باشد. از اجرای محصول زیر نور مستقیم آفتاب و یا باد شدید خودداری شود.

روش اعمال:
به میزان 30-25 درصد وزن پودر مورد نیاز، آب به مخلوط اضافه کنید و تا بدست آمدن خمیری همگن و یکنواخت به مدت 3 تا 5 دقیقه، کاملا به هم بزنید( به ازای هر کیسه 20 کیلویی 6.5-5.5 لیتر آب مورد نیاز می باشد).
به منظور اختلاط بهتر و آسان تر می توان از همزن استفاده کرد. قشری نازک از خمیر چسب را به ضخامت5 میلیمتر روی سطح اجرا کنید و سپس به وسیله کاردک دندانه دار با دندانه هایی به عمق 5 میلیمتر سطح آن را شیاردار کنید. هر کاشی را با یک حرکت چرخشی در جای خود قرار دهید. سپس آن را در محل خود فشار داده و با ضربه زدن محکم کنید. حداکثر 20 دقیقه پس از کشیدن چسب روی سطح باید کاشیکاری انجام شود. پس از اختلاط چسب کاشی با آب، خمیر آماده شده باید حداکثر تا 30 دقیقه مصرف شود. خشک شدن اولیه چسب 24 ساعت بوده و جهت تردد حداقل 48ساعت زمان مورد نیاز است.

اطلاعات فنی:
مقاومت چسبندگی کششی اولیهN/mm21
مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وری در آبN/mm20.5
مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارتN/mm20.5
مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در چرخه یخ زدگیN/mm20.5
مقاومت چسبندگی کششی بعد از حداقل 20 دقیقهN/mm20.5
وزن مخصوصg/cm32.5
درصد ترکیب با آب25-30 درصد وزن پودر
حالت فیزیکیپودر
فامخاکستری
زمان خشک شدن سطحی در دمای 25 درجه سانتی گراد1-2 ساعت
زمان خشک شدن نهایی در دمای 25 درجه سانتی گراد48 ساعت