شیمی سنگ


معرفی گروه محصولات اپوفیکس

About EPOFIX STONE CHEMICALS

هدف گروه اپوفیکس بهبود و ارتقاء سطح کیفی اپوکسی مورد استفاده در صنعت سنگ و همچنین صنایع هنری بوده و براق کننده و محصولات بر پایه نانو از دیگر محصولات این گروه می باشد.

. اپوکسی سنگ K801
. اپوکسی سنگ K701
. اپوکسی سنگ K601
. اپوکسی سنگ K501
. اپوکسی هنری SE-6010
. دارکنـــــر DARKNER
. براق کننده سنگ ULTRASHINE